تسویه حساب با کاربرانتمامی کاربران سایت وارد حساب کاربری خود شده

درخواست برداشت یا همان تسویه حساب را ارسال کنند.

حداقل درخواست 100 تومان یا 1000 ریال می باشد.


توجه : اطلاعات بانکی خود را بررسی نمایید. درصورت تغییر اطلاعات بانکی قبل از ارسال درخواست تسویه حساب اطلاعات جدید را به پشتیبانی سایت تیکت بزنید.


پشتیبانی